In- en exclusie criteria

Safehouse-Schoonschip hanteert in- en exclusie criteria. Hiermee geven wij de grenzen van onze zorgverlening aan en benoemen wij criteria op basis waarvan kan worden besloten tot het wel of niet toelaten van een cliënt.

     Inclusie criteria:

 • Ernstige verslavingsproblematiek, als primair diagnose As I.
 • Bereidheid tot volledige abstinentie van (alle) middelen; niet slechts het veronderstelde primaire probleemmiddel (met uitzondering van Nicotineverslaving)
 • Abstinentie van eventueel voorgeschreven verslavende medicatie. 
 • Stabiele en veilige woonsituatie. 
 • Enige mate van sociale integratie; enig contact familieleden/ vrienden. 
 • Lichte tot matige ernst psychopathologie As I; ernst mag niet dusdanig zijn dat dit de mogelijkheden van patiënt belemmert tot het volgen van het intensieve   behandelprogramma. 
 • Lichte tot matige ernst psychopathologie As II; ernst mag niet dusdanig zijn dat dit de mogelijkheden van patiënt belemmert op een sociale manier te functioneren in een groep. 
 • Intact zijnde gewetensfunctie 
 • Goede beheersing Nederlandse taal 
 • Voldoende mogelijkheden zelfstandig te kunnen functioneren in een groep. 
 • Voldoende mate van reflectie en introspectief vermogen. 
 • Een gemiddeld niveau van intelligentie (IQ niet lager dan 85), of hoger.
 • Leeftijd vanaf 21 jaar; het aangehangen model blijkt minder effectief bij jongeren. 

     Exclusie criteria:

 • Zeer invaliderende (ernstige) vormen van As I stoornissen, bijvoorbeeld:
 • Cognitieve stoornissen (Dementie, Korsakov of andere ernstige, irreversibele cognitieve functiestoornissen).
 • Depressieve stoornissen (ernstig, acuut) 
 • Schizofrenie, acute psychotische stoornissen. 
 • Zeer invaliderende (ernstige) vormen van As II stoornissen, bijvoorbeeld:
 • In cluster B: antisociale persoonlijkheidsstoornis, antisociaal gekleurde narcistische persoonlijkheidsstoornis, onbehandelde en ernstige vormen borderline persoonlijkheidsstoornis. 
 • In cluster C: ernstige vormen van vermijdende persoonlijkheidsstoornis.
 • Een beneden gemiddeld niveau van intelligentie (IQ lager dan 85). 
 • Suïcidaliteit. 
 • Analfabetisme. 
 • Al te grote en drukkende financiële schuldenlast; het programma voorziet niet in ondersteuning op dit gebied. 
 • Vrijheid beperkende juridische problemen of het uitzicht hierop. 
 • Somatische klachten die de patiënt weerhouden van het volgen van de behandeling.