Kwaliteit van de Zorg

Personeel

SchoonSchip heeft ervoor gekozen om alleen met gekwalificeerd personeel te werken. Ervaringsdeskundigen met HBO niveau zijn onmisbaar bij deze doelgroep, daarom zal SchoonSchip deze ook inzetten. Ook vindt SchoonSchip het belangrijk dat een gedragswetenschapper/psycholoog met passende ervaring mee kijkt en intakes afneemt, maar ook supervisie en intervisie aan het team bij SchoonSchip aanbiedt. Tevens beschikt Schoonschip over een groep/systeem therapeut. Het spreekt voor zich dat het personeel grondig opgeleid/bijgeschoold wordt teneinde zeker te stellen dat de visie van SchoonSchip door het team in de praktijk verwezenlijkt wordt. Er zullen in de aanvang 3 begeleiders (gediplomeerd), 32 uur per week werken op locatie.

Keurmerken 

SchoonSchip streeft ernaar om de normen en waarden van de organisatie te standaardiseren volgens de internationale organisatie voor standaardisatie; ISO. Begin 2020 heeft Schoonschip het certificaat van het harmonisatie keurmerk in de zorgsector ISO 9001-2015 verkregen. 

Toezicht en verbetering

SchoonSchip zal een onafhankelijke klachtencommissie, een cliëntenraad en een raad van toezicht in het leven roepen. Hiermee wil SchoonSchip actief streven naar het behoud van kwaliteit van zorg en cliënten de mogelijkheid bieden om mee te denken en mogelijke klachten professioneel te behandelen. Daarnaast zal er door jaarlijks terugkomende medewerkers- en client onderzoeken geïnventariseerd worden wat er goed gaat binnen de organisatie en waar de verbeterpunten liggen. Ook hierbij staan transparantie en openheid hoog in het vaandel van SchoonSchip. 

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaringen met de zorg. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij uw wensen. Zorgkaart Nederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.Voor ervaringen van onze cliënten kunt U hun beoordelingen vinden op deze site.