Rollen in Zorgaanbod

Rol van de bewoners

Van de bewoners wordt verwacht dat ze zo veel mogelijk ‘eigen verantwoordelijkheid’ dragen en leren om zo zelfstandig mogelijk te zijn. Hierbij kan het zijn dat de bewoners in het verblijf van elkaar kunnen leren.Het mag duidelijk zijn dat de begeleiding hier ondersteunend in is.

Rol van ouders/partner

De ouders/partner worden op verzoek van de cliënt betrokken bij de zorg. Wanneer de behoefte niet bestaat bij cliënt, maar een begeleider wel zaken ziet die nog aandacht verdienen, zal de begeleider trachten de cliënt hierin wel te motiveren ouders of partner uit te nodigen om te betrekken in de zorg, dan wel in een behandeling.

Rol van zorgverleners/begeleiders

Boven alles staat vast dat het zorgverlenend/begeleidend team competent is, en ervaring heeft met de doelgroep. Aangezien liegen, bedriegen en manipuleren echt kenmerken zijn bij verslaving, zal het team nauw moeten samenwerken en met een goede overdracht systematiek moeten werken. Communicatieve vaardigheden zijn dus ook een vereiste.Het team krijgt in de meeste gevallen al snel een rol als vervangend opvoeder en wordt ook vaak zo behandeld. Het is daarom zaak dat de begeleider een liefhebbende rol heeft, maar ook heel helder grenzen kan aangeven en zetten.Vertrouwen opbouwen is hierin erg belangrijk, maar dat kan ook weleens lastig zijn. Het is daarom van belang dat de cliënt ook met een externe vertrouwenspersoon in contact kan komen en van te voren weet hoe en wanneer.

Rol van het sociale netwerk

Vaak is het zo dat het oude sociale netwerk ongezond is voor cliënt. De zogenaamde ‘gebruikersvrienden’ . Het wordt tijdens de behandeling al afgeraden nog contact te hebben met deze groep vrienden. Ook bij het steun systeem (partner, familie en vrienden) is er vaak veel schade opgelopen en kost het veel tijd en moeite om dit weer te herstellen, maar daar is wel aandacht voor binnen de begeleiding van SchoonSchip.

Het is dus zaak dat de cliënt een nieuw sociaal netwerk opbouwt maar ook oude bestaande contacten herstelt. SchoonSchip moedigt daarom aan vaak naar meetings te gaan in de buurt (zelfhulpgroepen), waar ze herkenning vinden en begrip over hun problematiek en waar nieuwe contacten worden gelegd. Wanneer dit lukt, motiveert SchoonSchip de cliënt ook via bijvoorbeeld een vereniging, maar ook via werk, weer contact te leggen met ook niet verslaafde mensen en zo de brug slaan naar het normale leven en de maatschappij.