Visie en Missie

Missie:

Het begeleiden van herstellende verslaafden op persoonlijk en sociaal maatschappelijk vlak, waarbij het terugnemen van de regie over het eigen leven centraal staat.

Visie:

Leren onderzoeken wat je doelen op korte en lange termijn zijn, draagt bij aan een rijk en zinvol leven. Bij SchoonSchip leren we de cliënten om hun koers te bepalen, te houden en/of aan te passen bij wisselende omstandigheden. Het durven bewust worden van voelen, denken en doen krijgt bij SchoonSchip veel aandacht. Hierdoor geef je jezelf de ruimte om keuzes te maken die bijdragen aan het behalen van jouw doelen. 

Op sociaal maatschappelijk gebied ligt de focus op ‘samen’ en ‘verbinden’.  Het leren vertrouwen, hulp vragen en doorontwikkelen zijn voor SchoonSchip belangrijke vaardigheden. Zij tracht hierin het goede voorbeeld te geven door nauw samen te werken met haar sociale netwerk (gemeente, zorginstellingen, bedrijven) en zichzelf en haar personeel te blijven ontwikkelen.

Ambitie:

Al blijkt uit ervaring dat 100% resultaat te verlangen niet realistisch is, ​streeft SchoonSchip er naar om alle cliënten vrij van middelen (clean) en met passende dagbesteding te laten uitstromen naar een zelfstandige woning.