Zorg aanbod

Met de locatie in Elst zijn alle randvoorwaarden voor de voortzetting van een stevig herstel en het re-integreren aanwezig. De locaties bieden mogelijkheid voor opvang van nu 8 cliënten, maar worden uitgebreid met meerdere locaties naar in totaal maximaal 12 cliënten. De duur van het verblijf is minimaal een half jaar tot maximaal een jaar bij SchoonSchip. Daarbij biedt SchoonSchip bewoners professionele individuele ondersteuning en groepsgewijze ondersteuning op basis van de 10 aandachtspunten welke we leefgebieden noemen.SchoonSchip staat voor het clean zijn en blijven; algehele onthouding. Dit commitment verwachten wij van de cliënten en hiervoor wordt getekend bij het intakegesprek. De status van de 10 leefgebieden (aandachtspunten) worden bij intake beoordeeld door een professional en op basis daarvan wordt een re-integratieplan opgesteld. Hierin worden SMART doelen geformuleerd en de voortgang wordt maandelijks geëvalueerd.

 Kernwaarden van de zorg zijn openheid van geest, eerlijkheid en bereidwilligheid. Onze cliënten zullen zich als mens gelijkwaardig aan onze begeleiders gaan voelen, zo kunnen we samen werken aan het herstel en uiteindelijk ons doel bereiken; De cliënt te laten terug keren naar een zelfstandige woning en weer als een zelf redzaam mens een volledig en actieve rol te laten hebben in de maatschappij.

De 10 leefgebieden

1.  Huisvesting

2.  Financiën

3.  Sociaal functioneren

4.  Psychisch functioneren

5.  Zingeving

6.  Lichamelijk functioneren

7.  Praktisch functioneren

8.  Dagbesteding

9.  Persoonlijke verzorging

10.  Herstel

Het verblijf in een beschermde woonomgeving houdt in dat je samenwoont met anderen. Je hebt je eigen kamer en deelt de woonkamer, keuken, toilet en douche met je medebewoners. Je leert te socializen op een dieper niveau en je kunt op de steun van je medebewoners rekenen en er voor ze zijn. Tijdens dit verblijf van maximaal een jaar word je intensief begeleid.

Begeleiding traject

Een begeleidingstraject bij SchoonSchip omvat onder meer: 
 • Persoonlijke begeleiding (1op1 gesprekken)
 • Groepsgesprekken (5 x in de week)
 • Dagbesteding (4 x in de week)
 • Dag- en weekplanningen maken
 • Gevoelsregistratie dagelijks op papier zetten en bespreken met de begeleider
 • Re-integratietraject
 • Uitkering, zorgverzekering en administratie op orde brengen
 • Schulden in kaart brengen en, indien nodig, begeleiding naar een schuldhulpverleningstraject
 • Activerende dagbesteding en begeleiding naar vrijwilligerswerk of betaald werk
 • Begeleiding in een zelfstandige woonsituatie
 • Het opbouwen van een sociaal netwerk
 • Nazorg gesprekken (Ambulant)

Het verblijf en de begeleiding sluit aan op de voorgaande behandeling voor verslaving. De bewoner krijgt persoonlijke begeleiding, hij/zij gaat naar groepen en doet mee met de groepsactiviteiten. Er is geen permanent toezicht, maar wel 24/7 bereikbaarheidsdienst. Op kantoor uren is er begeleiding op locatie. De bewoner wordt gestimuleerd en gemotiveerd om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als hij dit doet is er een grotere kans van slagen. SchoonSchip werkt samen met instellingen en klinieken (nationaal en internationaal) die verslaafden behandelen maar richt zich met name op cliënten uit de regio. Voor een succesvolle behandeling is samenwerking met belanghebbenden van groot belang. 

Betrouwbaarheid en transparantie in haar dienstverleningsproces naar cliënt, familie, medewerkers, ketenpartners, verwijzers en andere begeleiders van de cliënt zijn derhalve kernwaarden.

SchoonSchip biedt een gezonde en positieve werkomgeving voor het personeel dat onder andere bestaat uit goed opgeleide ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen hebben naast dat ze professional zijn ook een voorbeeld functie voor de cliënt wat als extra motivatie kan dienen om sociaal maatschappelijk te re-integreren. 

Het is van belang dat de herstellende verslaafde naast het opbouwen van vertrouwen in 1op1 gesprekken met een begeleider, ook leert te luisteren naar anderen en op een passende manier feedback leert geven in groepsverband. De groep is daarmee ook een plek waar de cliënt kan oefenen met intermenselijk contact. De verhouding tussen collectieve en individuele zorg ligt bij SchoonSchip ongeveer gelijk, maar de nadruk ligt op ‘samen‘.

SchoonSchip vind het belangrijk dat de cliënt niet afhankelijk wordt of blijft van zorg en medebewoners, maar weet zijn leven autonoom in te richten. Er is daarom ook aandacht voor ethiek en het eigen maken van normen en waarden.

In de beginfase is er vooral veel aandacht voor een warme ontvangst en ruimte voor het ontwikkelen van vertrouwen en gevoel van veiligheid. De ervaring heeft geleerd dat dit een belangrijke basis is om verder herstel op te bouwen. Vervolgens zal de cliënt meer gericht zijn op het vinden van passend vrijwilligers werk. Hierdoor zal de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Er is in deze tijd nog steeds veel ruimte voor herstel met in veel gevallen ook behandeling in samenwerking met andere zorgverleners. Na deze eerste fase (na gemiddeld 6 maanden) zal de cliënt zich kunnen oriënteren op betaald werk en mogelijkheden voor zelfstandig wonen. In deze fase zal de begeleiding zich meer richten op toetsen en bewaken van de geleerde (sociale) vaardigheden. De deelname van de cliënt in de groep zal in deze fase meer ondersteunend zijn voor nieuwkomers. Het eigen maken van meer verantwoordelijkheid en autonomie worden gestimuleerd bij de cliënt. Een veilig en warm zorgklimaat is altijd wenselijk, maar bij deze doelgroep extra belangrijk. De cliënt moet zich veilig voelen en geborgen in zijn tijdelijk thuis en weten dat er geen sprake kan zijn van gebruik van verslavende middelen bij de bewoners. Daarom werkt SchoonSchip met “zero tolerance” beleid. Bij gebruik is het direct einde van zorg en verblijf. 

SchoonSchip heeft veel aandacht voor zingeving en nodigt de cliënt regelmatig uit hierover na te denken en er over te praten met elkaar. Wat is zingeving? en wat maakt een leven kwalitatief? hoe ga je met elkaar om? zijn vragen die vaak voorbijkomen. Natuurlijk rijkt SchoonSchip leefregels aan en geven de begeleiders het goede voorbeeld, er zullen wekelijks groepssessies zijn waarin dit een gespreksonderwerp is. Ook zal er de gelegenheid zijn om te leren mediteren en de mogelijkheid dit elke dag samen te doen onder begeleiding. 

Mindfullness en meditatie is onderdeel van het programma. Het is namelijk bewezen dat dit zeer helpend is voor de kwaliteit van leven.

Werkkamer

Eetkamer Schoonschip

Huiskamer / groepsruimte / eetkamer